banner ecl

ECL junior static

ECL pe lista examenelor acceptate la BAC!
Ca urmare OM. nr. 5219/09.09.2010, ECL a fost inclusă pe lista examenelor internaţionale lingvistice acceptate la bacalaureat (Anexa nr. 2). Ca urmare, elevii, care promovează pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene ECL pentru certificarea competenţelor lingvistice în limba engleză, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, la cerere.

Răspunderea profesională pentru testele lingvistice ECL este asumată de o universitate de prestigiu din ţara de origine a fiecărei limbi, care realizează testele si evaluează lucrările. Universitatea din Bucureşti, membru instituţional al Consorţiului Internaţional ECL, are dreptul copyright pentru elaborarea testelor de limba română. Pe baza criteriilor uniforme stabilite în prima etapă de standardizare, examenele ECL pot fi susţinute în engleză, germană, spaniolă, italiană, română, polonă, slovacă, sârbă, rusă, bulgară, croată, maghiară şi cehă. Examenele ECL, recunoscute la nivel european si internaţional, testează capacitatea orală şi scrisă de a folosi limba în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale si personale, cu grade diferite de complexitate.

În România, coordonatorul naţional al programului ECL este Centrul Naţional de Examinare (CNE) Eurocenter Amoba din Sfântu Gheorghe, str. Bisericii 1/A, telefon: +40 267 351 959.

Despre examene ECL

Datele examenelor, înscrieri, taxe
Secretariatul Consorţiului ECL anual pune la dispoziţia publicului datele examenelor şi procedurile de înscriere pe pagina Web a Consorţiului (www.ecl-test.com), iar CNE informează pe cei interesaţi de examenele ECL prin pagina de internet naţional (www.ecl.org.ro).

Cererea de înscriere
Cererea de înscriere pentru examenul ECL poate fi extrasă de pe pagina Web sau poate fi obţinută la toate instituţiile de învăţare a limbilor străine şi la toate centrele de examen care au sigla ECL. De asemenea, candidaţii se pot înscrie la examen şi prin Internet.

Taxe
Taxele se plătesc în euro Secretariatului şi în moneda naţională către CNE.

Plata taxelor
Centrul de examinare ECL se ocupă de încasarea taxelor de examen de la candidaţii care vor să susţină examenul la un anumit centru de examinare. Un cotor de cec sau o chitanţă de plată a taxei trebuie să însoţească cererea de înscriere. În cazul înscrierii prin Internet, taxa trebuie transferată centrului de examinare fie prin transfer bancar, fie printr-un cec în contul centrului de examinare. O copie a ordinului de plată sau a chitanţei trebuie expediată centrului de examinare, pentru ca înscrierea să fie validată.

Rambursarea taxelor
Taxele de înscriere nu pot fi rambursate. În schimbul taxei de înscriere, candidatul are dreptul de a susţine examenul sau de a amâna examenul, o singură dată, pentru următoarea sesiune (taxa de amânare fiind 10 Euro). Acei candidaţi care nu au făcut uz de acest drept vor pierde taxa de examen, aceştia având posibilitatea de a se înscrie la un alt examen, plătind din nou taxa de înscriere.

Atunci când un candidat absentează de la examen datorită morţii unui părinte sau serviciului militar, CRE, la primirea cererii scrise înaintea examenului şi după luarea în considerare a acesteia, în cazul unor dovezi satisfăcătoare, are libertatea de a rambursa 40% din taxă.

Modificarea locului şi datei examenului
În mod normal, o dată ce înscrierea a fost acceptată, candidatul nu mai poate schimba locul examenului. CRE-urile implicate pot accepta schimbarea locului examenului în împrejurări excepţionale.

După plata taxei de înscriere, candidatul poate modifica data examenului o singură dată, cel mai târziu până în ziua examenului scris. Data examenului oral şi cea a examenului scris pot fi modificate împreună, iar nivelul examenului şi data pot fi de asemenea modificate concomitent.

Instrucţiuni pentru candidaţi (Testul scris: lucrările 1, 2 şi 3.)
Toţi candidaţii trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografii (paşapoarte sau buletine de identitate), cu care să-şi dovedească identitatea, pentru a evita ca un candidat să fie înlocuit cu o altă persoană.

Candidaţii nu au voie să aibă asupra lor, în sala de examen, genţi, cărţi, dicţionare, notiţe, casete, echipament de înregistrare sau orice alt material tipărit sau scris. Candidaţii trebuie să folosească drept ciorne materialele de examen puse la dispoziţie de Consorţiu.

Candidaţii trebuie să folosească numărul centrului şi numărul de examen individual aşa cum acestea apar pe documentele individuale de înscriere, pe pupitre/mese şi în registrul de prezenţă. Este foarte important ca numărul de examen al candidatului şi numărul centrului să se folosească în mod corect.

Candidaţii trebuie să scrie răspunsurile finale cu cerneală neagră sau albastră. Pentru ciorne se poate folosi şi creionul.

Nici un candidat nu poate părăsi sala de examen înaintea încheierii examenului, decât cu scopul de a merge la toaletă sau la cabinetul medical. Oricine solicită acest lucru, va trebui să fie însoţit de un membru al personalului.

Rezultatele examenului. Certificatele.

Anunţarea rezultatelor
Secretariatul trimite rezultatele şi certificatele, centrului de examinare unde are loc examenul. Rezultatele pot fi accesate direct de către candidaţi, de pe pagina Web al examenului ECL, cu ajutorul numărului de examen al candidatului, dat de programul de calculator, şi al parolei date de candidat.

Se va elibera un Certificat pentru toţi candidaţii care au obţinut cel puţin 40% din punctajul total pentru fiecare aptitudine lingvistică, respectiv a obţinut cel puţin 60% din punctajul total la proba orală sau scrisă. Faţa verso a certificatului va cuprinde o listă a obiectivelor de evaluare pentru fiecare nivel conform CECR (A2-B1-B2-C1). Certificatul este redactat în două limbi; informaţiile despre rezultate sunt oferite în limba-ţintă şi în limba engleză (în cazul limbii engleze se dau şi în franceză).

În cazul unui examen nereuşit, candidatul poate să depună contestaţie la CNE. Cererea va fi însoţită de un cotor de cec sau o chitanţă de plată a unei taxe de 25 euro. Dacă în cursul recorectării, comisia de specialişti confirmă rezultatul nefavorabil al candidatului, ca o a doua instanţă, coordonatorul ştiinţific are dreptul să supravegheze recorectarea.

Dacă în procesul de recorectare, examenul este considerat reuşit, Secretariatul va elibera gratuit un certificat ECL şi îl va trimite candidatului.

Certificate duplicate
În cazul în care certificatul a dispărut sau s-a pierdut, se poate solicita eliberarea unui duplicat al certificatului contra unei taxe de 15 euro. Cererea pentru eliberarea unui duplicat al certificatului trebuie adresată direct Secretariatului şi se va anexa un cotor de cec sau o chitanţă de plată a taxei de 15 euro.

Cum poți afilia la rețea ECL?

ecl afiliere 01

Harta Centre ECL

Parteneri:

ecl parteneri 0


Jooble - Locuri de munca si cursuri in Romania

Apartenenta la grupuri profesionale:

ealtabanner new 0

 

 Cel mai bun centru ECL 2020-21:
Liceul Teoretic Nagy Mózes

Liceul Teoretic Nagy Mózes

Copyright 2018 - 2020 ecl.org.ro | All rights reserved.

Website Design and Maintenance: Digital Studio

Acest site foloseste cookies.

Navigand in continuare, iti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Learn more

I understand