banner ecl

ECL junior static

Noutăți

SZABÓ Language Prize 2022

The purpose of the prize is to inspire language learners to achieve higher levels of language proficiency and to encourage language teachers to teach languages to the highest standards of quality and creativity.

The competition is open to teachers of English and German and to the learners of these languages from Hungary and Romania. The prize will awarded to one student and one language teacher in 2022.

The detailed call for proposals is available here: Szabó Language Prize

S-a desfășurat cu succes Conferința Națională Online ECL 2021

Vineri, 29 octombrie s-a desfășurat Conferința Anuală ECL, online, pe platforma de Zoom cu un număr de 36 participanți. Paralel s-a desfăşurat și faza națională a concursului lingvistic, rezultatele au fost prezentate în cadrul Conferinței.

Rezultatele Consursului Lingvistic ECL 2021

În perioada 21.09-29.10 s-a desfășurat concursul național lingvistic organizat conform modelului de examinare ECL. Concursul a fost lansat pentru măsurarea competențelor în limba engleză, nivele A2 și B2. S-au însrcis la concurs elevii din clasele V-XII.

Candidaţii se pot înscrie la examenul ECL prin două modalităţi:

 - la centrul ECL unde vor să susţină examenul
 - prin Internet

 

Pentru înscriere se completează formularul de înscriere de către candidat şi se plăteşte taxa de examinare. În final vor fi incluşi în evidenţa internaţională numai acei candidaţi care au achitat în numerar la sediul centrului de examen sau prin mandat poştal taxa de examinare până la data limită de înscriere la examen.

În cazul în care înscrierea se face prin internet, taxa de examen se va plăti prin mandat poştal pe adresa centrului de examinare corespunzător.


După înregistrare, candidatul va primi un cod de identificare, cu care poate să acceseze rezultatele de examen prezentate pe pagina de web la punctul Info Candidaţi/Rezultate.


Nu uitaţi! Solicitaţi codul DVS de identificare de la administraţia centrului de examinare!


Cererea de înscriere pentru examenul ECL poate fi extrasă de pe pagina Web sau poate fi obţinută de la toate instituţiile de învăţare a limbilor şi de la toate centrele de examen care au sigla ECL.

2022

Sesiuni de examinare pentru nivelul A2 (engleză, germană) se organizează numai în februarie şi noiembrie!

Consultaţi cu atenţie nivelele.

date examene

Certificatele ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) constituie un instrument viabil şi actual de evaluare a competenţelor lingvistice conform Cadrului Comun European de Predare a Limbilor Moderne.

Nivele

Testul de limbă ECL monolingv nu cuprinde teste de gramatică sau traduceri. El are patru nivele (A2, B1, B2, C1), fiecare nivel testând şi evaluând cele patru aptitudini lingvistice fundamentale:

•    înţelegerea discursului oral;
•    exprimarea scrisă (compoziţie);
•    înţelegerea discursului scris (citire);
•    exprimarea orală (vorbire).

Candidatul are de rezolvat două subiecte pentru fiecare din cele patru aptitudini lingvistice,  astfel încât să dovedească, pe parcursul celor opt subiecte diferite, că are cunoştinţe corespunzătoare cerinţelor nivelului pentru care a optat. În acest fel, nu există riscul ca lipsa unor cunoştinţe de vocabular pe un anume subiect să aibă un efect hotărâtor asupra succesului la examen.

Accentul cade pe abordarea comunicativă, iar temele se inspiră din viaţa cotidiană: familie, şcoala, mediu, globalizare, timp liber, etc. Aşadar, comunicarea devine parte integrantă în activităţile de receptare, interacţiune, înţelegere, producere.

Evaluarea

Pentru fiecare aptitudine în parte punctajul maxim este de 25 de puncte, sumarizând 100 de puncte în total. La testele de limbă ECL se pot obţine în total 100 de puncte. Candidatul obţine certificatul ECL dacă realizează un minim de 40% (10 puncte) pentru fiecare aptitudine cât şi un minim de 60% (30 puncte) pentru partea orală sau scrisă a examenului ECL.
Începând din decembrie 2008, pe lângă examenul COMPLEX ECL s-au introdus examenele ECL independente, SCRIS şi ORAL.

EXAMEN COMPLEX – 4 competenţe

 • Înţelegerea discursului vorbit (L)
 • Examinare orală (S)
 • Înţelegerea discursului scris (R)
 • Examinare scrisă (W)

Nou! EXAMEN ORAL – 2 competenţe

 • Înţelegerea discursului vorbit (L)
 • Examinare orală (S)

Nou! EXAMEN SCRIS– 2 competenţe

 • Înţelegerea discursului scris (R)
 • Examinare scrisă (W)

Odată cu aceste modificări, începând din decembrie 2008 candidatul nu mai are posibilitatea să susţină un examen parţial (reexaminare) dintr-o singură competenţă.

Aptitudini - punctaj

 • Exprimarea orală (vorbire) 25 puncte
 • Exprimarea scrisă (compoziţie) 25 puncte
 • Înţelegerea discursului scris (citire) 25 puncte
 • Înţelegerea discursului vorbit 25 puncte

Nivel de solicitare

 • 60% la examen
 • 40% la o competenţă

Descriere generală a probelor

Exprimarea orală

Competenţele de exprimare orală şi interacţiune verbală sunt evaluate de un juriu format din doi examinatori. Subiectele de conversaţie se axează pe metoda comunicativă şi cuprind: descrierea contrastivă a unor imagini elaborate diferenţiat pentru fiecare nivel, întrebări pe teme diverse, etc. Proba orală este evaluată de către examinatorii centrului la care s-a înscris candidatul, iar CD-ul este transmis către ţara care a elaborat testele. 

 1. Introducere
  Scopul principal al acestei părţi este acela de a-i face pe candidaţi să se relaxeze şi de a-i permite intervievatorului să adune informaţii despre aceştia.
 2. Conversaţie dirijată
  Intervievatorul iniţiază o conversaţie pe baza unui subiect la alegerea sa şi încurajază conversaţia dintre candidaţi.
 3. Descrierea unei imagini pe baza unor stimuli vizuali
  Imaginile şi întrebările recomandate vor fi puse la dispoziţia centrelor de examinare ECL de către Secretariat.

Testarea celorlalte trei aptitudini se face în scris, cu ajutorul casetofonului şi a foilor de examen tipizate. Pentru evaluarea competenţelor în scris, de înţelegere a unui text scris şi a unui text ascultat, candidatului i se dau câte două probe fiecare competenţă aminitită mai sus. Lucrările se transmit către universitatea care a proiectat testele, spre evaluare.

Exprimarea scrisă

Testul evaluează capacitatea candidatului de a scrie texte scurte referitoare la situaţii cotidiene incluzând informaţii generale.

Înţelegerea discursului scris

Testul evaluează capacitatea candidatului de a înţelege texte scurte şi simple cu conţinut general.

Înţelegerea discursului vorbit

Testul evaluează capacitatea candidatului de a înţelege o conversaţie pe un subiect familiar acestuia şi de a surprinde sensul general al unor anunţuri publice simple.

 

Tabel comparativ de nivele de examinare

 

Common European Framework   ECL Cambridge Pitman TOEFL
C2 Proficient User   CPE Advanced 650
C1 Proficient User C1 CAE Higher Intermediate 600
B2 Independent User B2 FCE Intermediate 1st 550
B1 Independent User B1 PET, YLE Intermediate 500
A2 Basic User A2 YLE Elementary 450
A1 Basic User   YLE Basic  

 

Graficul de mai sus ilustrează faptul, că acest tip de certificare are ca suport standardele descriptorii CEF. Certificatele ECL se disting prin faptul, că au redus cei 6 descriptori la 4, ca rezultat al realităţii lingvistice (nivelele A1 şi C2 reprezentând extremele competenţelor lingvistice). Cât priveşte celelalte tipuri de certificări, oferă doar o literă sau un scor final, compararea lor cu CEF efectuându-se ulterior în încercarea lor de a se alinia cu cerinţele europene.

Durata examenului  pe competenţe – proba scrisă

 

Nivele A2 B1 B2
  C1
Înţelegerea discursului scris        
Durata (minute) 35 35 45 45
Exprimarea scrisă        
Durata (minute) 35 50 75 90
Înţelegerea discursului vorbit        
Durata (minute) 25 25-30 30-35 35-40

 

Comparabilitatea

Comparabilitatea este una din cele mai importante caracteristici ale testelor ECL. Pentru a asigura aceasta, examenele, precum şi materialele testului şi certificatele, sunt construite pe principii uniforme. Conform acestor principii uniforme, parametrii şi criteriile de evaluare, precum şi tipurile de subiecte sunt aceleaşi pentru fiecare limbă.

Cine optează pentru testul ECL

Printre cei care se decid să susţină un test ECL, din ce în ce mai mulţi sunt studenţi, cercetători şi reprezentanţi ai diferitelor domenii ale vieţii profesionale, care doresc să lucreze sau să-şi continue studiile în străinătate. Datorită tendinţei crescătoare de mobilitate internaţională, certificatul ECL, care se poate obţine pentru majoritatea limbilor europene, reprezintă un adaos important la paşaportul dumneavoastră.

Cum poți afilia la rețea ECL?

ecl afiliere 01

Harta Centre ECL

NOU! Cărți de teste ECL

webshop ECL bw

Parteneri:

ecl parteneri 0


Jooble - Locuri de munca si cursuri in Romania

Apartenenta la grupuri profesionale:

ealtabanner new 0

 

 Cel mai bun centru ECL 2020:
Liceul Reformat din Satu Mare

Liceul Reformat din Satu Mare

Copyright 2018 - 2020 ecl.org.ro | All rights reserved.

Website Design and Maintenance: Digital Studio

Acest site foloseste cookies.

Navigand in continuare, iti exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Learn more

I understand